Infectieziekten en zwangerschap

Kijk voor een overzicht van alle infectieziekten op de website van het RIVM.

Bof

Ziekteverschijnselen:
koorts; pijn bij het kauwen, hoofdpijn, keelpijn, aangezichtspijn; zwelling van de slapen of kaak en bij de kaakhoek.

De incubatietijd: 
De incubatietijd is tussen de 16 en 21 dagen. De bof is besmettelijk van 6 dagen vóór tot 9 dagen na het ontstaan van de zwellingen. Bof wordt overgedragen middels een druppelinfectie, dus door aanhoesten e.d.

Risico’s voor de zwangere vrouw:
Treedt de bof op in de eerste drie maanden van de zwangerschap, dan is er grotere kans op een miskraam. Later in de zwangerschap treedt er mogelijk een verdikking van de hartwand op, maar verder zijn er geen afwijkingen aangetoond bij de menselijke foetus.

Vijfde ziekte – Parvovirus (5e ziekte)

Ziekteverschijnselen:
De 1e verschijnselen lijken op die van griep. Na ongeveer een week komen er rode vlekjes, die vlindervormig zijn, op het gezicht die zich mogelijk over het hele lichaam uitbreiden. Deze klachten duren in de regel enkele dagen tot 2 weken.

Incubatietijd:
De incubatietijd is 1 tot 3 weken. Als de rode vlekjes verschijnen, is de patiënt niet meer besmettelijk.

Risico’s voor de zwangere:
Er is alleen een gevaar voor die zwagere die niet immuun zijn voor het parvovirus.
Ben je in aanraking gekomen met iemand die de vijfde ziekte heeft en weet je niet zeker of je zelf ooit de vijfde ziekte hebt doorgemaakt? Neem dan contact met ons op.

Waterpokken – Varicella Zoster Virus

Ziekteverschijnselen:
Enkele dagen koorts en huiduitslag, beginnend op hoofd of romp: kleine bultjes die zich ontwikkelen tot blaasjes. Deze jeuken vaak hevig.

Incubatietijd:
De incubatietijd is 13 tot 18 dagen.
Iemand is besmettelijk vanaf 2 dagen voor tot maximaal 7 dagen na het verschijnen van de blaasjes, of tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Risico’s voor de zwangere:
Als je de waterpokken (of gordelroos) hebt doorgemaakt voor je zwangerschap loop je geen gevaar. Krijg je het voor het eerst in de zwangerschap heb je zelf meer kans op complicaties. Wanneer dit in de eerste 20 weken van je zwangerschap gebeurt: neem contact met ons op!

Zesde ziekte – 6e ziekte

Ziekteverschijnselen:
De ziekte gaat gepaard met ongeveer 3 dagen hoge koorts en na het dalen van de koorts een plotseling ontstaan van uitslag. De uitslag is rood en bestaat uit fijne vlekjes, die eerst in de nek en op de romp ontstaan en later pas op de rest van het lichaam.

Incubatietijd:
De incubatietijd is 14 dagen.

Risico’s voor de zwangere:
De ziekte is niet gevaarlijk voor zwangeren.

Zika virus

Een besmetting met het zikavirus verloopt vaak zonder klachten. Als mensen klachten krijgen, zijn deze meestal erg mild Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat het zikavirus aangeboren afwijkingen kan veroorzaken, waaronder microcefalie (kleine schedelomvang). Vrouwen die zwanger zijn of op korte termijn zwanger willen worden en op reis willen gaan naar landen waar het zikavirus voorkomt, kunnen in aanraking komen met het virus. Voor hen heeft het RIVM reisadviezen opgesteld.

Advies voor zwangere vrouwen, vrouwen met kinderwens en hun partners

Aan zwangere vrouwen en vrouwen die tijdens of vlak na de reis in een land waar het zikavirus heerst zwanger willen worden, wordt geadviseerd om de noodzaak van de reis te bespreken met een arts en reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.

Meld een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens het spreekuur.

Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot minstens één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst.

Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst en een partner hebben die zwanger is of zwanger wil worden, wordt geadviseerd minstens twee maanden een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.

Kinkhoest – kinkhoestvaccinatie

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die ernstige hoestbuien kan veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk is voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd of nog onvoldoende prikken hebben gehad. Een goede manier om pasgeboren baby’s tegen kinkhoest te beschermen is door het vaccineren van zwangere vrouwen.

Kinkhoest kan ernstig verlopen voor jonge baby’s. Zij kunnen longontsteking krijgen of ademnood en hersenschade door te weinig zuurstof. Jaarlijks worden er zo’n 120 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Soms sterft er zelfs een baby aan de ziekte.

Baby’s worden in Nederland ingeënt tegen kinkhoest wanneer ze 2 of 3 maanden oud zijn. Afhankelijk van of de moeder wel of geen vaccinatie in de zwangerschap heeft genomen

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen er bescherming van jonge baby’s

De Gezondheidsraad heeft daarom onderzocht hoe jonge baby’s wel goed kunnen worden beschermd. Dat kan door vrouwen tijdens het 3e trimester van de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie te geven. De antistoffen gaan via de navelstreng naar de ongeboren baby. De baby is dan vanaf de geboorte al beschermd tegen de ziekte.

De Gezondheidsraad heeft het advies gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alle zwangere vrouwen een kinkhoestvaccinatie aan te bieden . De staatssecretaris heeft nog niet besloten dit advies over te nemen. Tot die tijd kunnen zwangere vrouwen de vaccinatie tegen betaling krijgen bij de huisarts of GGD.

Voor meer informatie klik hier.