Kwaliteitsregister

Verloskundig Centrum Midden Brabant voldoet aan de eisen van het kwaliteitsregister en is ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Wat zijn de eisen?

Voor de eerste registratie moeten verloskundigen voldoen aan de volgende eisen:

  • Vermelding in het BIG-register als verloskundige
  • Gemiddeld ten minste 10 uur per week werkzaam als verloskundige
  • Deelname aan een klachtenregeling
  • Ondertekening van een verklaring dat de verloskundige de gangbare beroepsnormen in acht neemt

Voor herregistratie na vijf jaar, geldt een aanvullende eis: er moet aantoonbaar minimaal 200 uur besteed zijn aan deskundigheid bevorderende activiteiten zoals nascholing, vaardigheidstrainingen, publicaties, stagebegeleiding, intercollegiaal overleg et cetera.

Wanneer een verloskundige is geregistreerd, dan dient zij zich te houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep van de KNOV. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk, in de ruimste zin. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis, vaardigheden, praktijkorganisatie, (interdisciplinaire) samenwerking en vaardigheden zoals cliëntgericht werken. Daarnaast dient zij tevens bij te houden aan welke deskundigheidsbevorderende activiteiten zij heeft deelgenomen.